Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti staveb (PENB)

Průkaz ENB (PENB) je dokument, který hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání a osvětlení. PENB podrobně upravuje vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vydaná podle zákona 406/2006 Sb. Průkaz je tedy hodnocení kvality objektu z hlediska tepelných ztrát, výše spotřebovávaných VŠECH energií a s tím spojených nákladů na provoz budovy.
Průkaz ENB (PENB) obsahuje protokol a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G. 

Třída energetické náročnosti budovy Slovní vyjádření energetické náročnosti budovy:
A. Mimořádně úsporná
B. Úsporná
C. Vyhovující
D. Nevyhovující
E. Nehospodárná
F. Velmi nehospodárná
G. Mimořádně nehospodárná 

  Kdy je Průkaz energetické náročnosti budovy potřeba?


  Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je potřeba dokladovat při:

  A: Výstavbě/změnách budov

  a1) výstavbě nových budov : PENB je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.

  Požadavky na energetickou náročnost budovy nemusí být splněny u u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, u budov, které jsou kulturní památkou, u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely, u staveb pro rodinnou rekreaci, u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

  a2) při větších změnách dokončených budov: PENB je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu řízení.

  B: Užívání budov

  b1) Užívání bytové nebo administrativní budovy, PENB musí být vypracován: (1)

  • do 1. ledna 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2,
  • do 1. ledna 2017 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2
  • do 1. ledna 2019 s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2,

  b2) Užívání budovy orgánem veřejné moci, PENB musí být vypracován: (1)

  • od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2,
  • od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,

  C. Prodeji a pronájmu budov:

  c1) Prodeji budovy nebo ucelené části budovy

  c2) Pronájmu celé budovy

  c3) Od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy

  Platnost dána zákonem 318/2012 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, závaznou od 1.1.2013

  Povinnost zpracovat PENB je dána zákonem č. 406/2000 Sb ve znění pozdějších předpisů. PENB je vypracováván na základě metodiky stanovenou vyhláškou č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.


  Jaké podklady od Vás budeme pro Průkaz ENB (PENB) potřebovat (týká se jen rodinných domů, pro ostatní budovy je potřeba dokumentace podrobnější):

  • Obecné: Adresa budovy, parcelní číslo, provozovatel
  • Provozní: počet osob v budově
  • Výkresovou dokumentaci:
  • Stavební výkresy včetně skladeb konstrukcí a typu oken v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken
  • Projekt vzduchotechniky (pokud je v budově vzduchotechnika)
  • Projekt zdravotechniky (stačí technická zpráva)
  • Projekt elektro (zejména příkon pro osvětlení - stačí technická zpráva)
  • Projekt ústředního vytápění


Jaké výhody průkaz ENB (PENB) přináší?

 • Jste majitel budovy? Průkaz ENB (PENB) vám přinese zhodnocení stavu objektu a informaci, zda můžete ušetřit za energie.
 • Hledáte kancelář nebo byt? Díky Průkazu ENB (PENB) můžete porovnat, kolik bude stát provoz.
 • Stavíte nový dům nebo rekonstruujete? Kromě zhodnocení navrženého řešení navíc splníte legislativní povinnost.
 • Prodáváte nemovitost? Kvalitní dům s nízkou spotřebou energie bude mít vyšší cenu.
 • Kupujete dům nebo byt? Získáte další cenné informace.
 • Poprvé v historii jsou developerské společnosti tlačeny k tomu, aby stavěly domy, na kterých kromě nich vydělá i nový majitel.  Zajímáte se o koupi novostavby domu nebo bytu? Nechte si předložit průkaz energetické náročnosti budovy (průkaz ENB)!