Alternativní vytápění a chlazení

V OBORU ALTERNATIVNÍ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ ZAJIŠŤUJEME:

  • Tepelná čerpadla
  • Geotermální energie
  • Solární energie
  • Využití odpadního tepla z průmyslových zařízení
  • Kogenerace, trigenerace
  • Návrh nejoptimálnějšího řešení kombinace klasického a nízkoenergetického zdroje tepla a chladu