Reference

Projekční zakázky v období let 2003 - 2016 jsme vykonávali ještě jako zaměstnanci jiných českých i zahraničních společností. V tomto období byly všechny společnosti zabývající se TZB významnými projekčními a realizačními firmami v oblasti technických zařízení budov se zaměřením na zakázky menšího i většího rozsahu. V současnosti se již firma Subitech s.r.o prioritně orientuje na projekční práce v oblasti TZB na klíč, na jejichž vývoji jsme se rovněž podíleli.  

Realizované projekty v oblasti vzduchotechnika a klimatizace:                               

Realizované projekty v oblasti vytápění, chlazení, vzduchotechnika a PENB 

Výběr projekčních zakázek v oblasti

Administrativní budovy

Domy a bytové komplexy

Objekty pro vzdělání a výuku

Nemocnice a domovy sociálních služeb

Sportovní a relaxační objekty

Speciální a restaurační objekty

LEGENDA:

OZNAČENÍ PROFESE:

Plyn - plynovod

ZTI - ZdravoTechnické Instalace

TOP - TOPení - rozvody

CHL - CHLazení

VZT - VZduchotechnika

ESI - Elektro silnoproud

SLP - Slaboproud

DRUH DOKUMENTACE:

DUR - Dokumentace pro Územní Rozhodnutí

DSP - Dokumentace pro Stavební Povolení

DPS - Dokumentace pro Provedení Stavby

PENB - Průkaz energetické náročnosti budovy

JPD - Jednostupňová Projektová Dokumentace


Studie - Studie

Posudek - Posudek dané profese

Konzultace - Rozsah konzultace je individuální dle dohody

Měření - Výsledky měření vydány formou protokolu o měření

AD - Autorský Dozor