CO NABÍZÍME

Poskytujeme projekční služby v oblasti techniky životního prostředí v těchto stupních pojektové dokumentace:

  • Studie
  • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • Dokumentace pro výběr zpracovatele (DVZ) 
  • Dokumentace provedení stavby (DPS)
  • Dokumentaci skutečného provedení (DSPS)
  • Jednostupňová dokumentace (JPD = sloučené DSP+DPS) 
  • Výkon autorského dozoru (AD) 

    Vzhledem ke značným rozdílům v rozsahu a kvalitě provedení projektové dokumentace je pro zákazníka nezbytné vyhodnocovat nejen nabízenou cenu, ale i úroveň provedení dokumentace. Cílem firmy Subitech s.r.o. je vytvořit vždy projektovou dokumentaci v patřičné kvalitě, která bude odpovídat domluvené ceně. 

Ve spolupráci s externími spolupracovníky zajišťujeme projekční práce v oborech: