Zdravotechnické instalace

V OBORU ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE PROJEKČNĚ ZAJIŠŤUJEME:

    • Vnitřní rozvody vody, kanalizace a plynu
    • Likvidace resp. využití dešťových vod
    • Přípojky vody, kanalizace a plynu
    • Vnější sítě - voda, kanalizace a plyn
    • Stavební projekty menšího rozsahu (RD, chaty, přístavby apod.)