Konzultační a poradenská činnost

HLAVNÍ TÉMATA NAŠÍ KONZULTAČNÍ A PORADENSKÉ ČINNOSTI:

  • Možné použití všech technických zařízení budov a na základě konzultací s investorem provozovaných. Výber nejvhodnějšího řešení a to jak z pohledu investičního tak i provozního
  • Vy pracování studie nebo posudku včetně ekonomického řešení pro daného klienta, při dodržení legislativních předpisů 
  • Optimalizace provozních nákladů stávajících nebo nových zařízení v technice prostředí
  • Další poradenské činnosti budou individuálně konzultovány se zákazníky