Nemocnice a domovy sociálních služeb

Vybrané projekční zakázky v roce 2018

 • REKONSTRUKCE OPERAČNÍCH SÁLŮ SE ZÁZEMÍM VE 2.NP

  Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
  JPD - VZT
  - návrh nových rozvodů VZT
  - úprava stávajících rozvodů VZT vč. příslušných koncových prvků

Vybrané projekční zakázky v roce 2017

 • FN PLZEŇ, STAVEBNÍ ÚPRAVY LŮŽKOVÝCH JEDNOTEK LDN1, LDN2 A LDN3 VE 3.NP A 5.NP V PAVILONU Č.54 
  FN Plzeň (zdravotnické pracoviště Bory), Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory
  DPS - TOP, CHL, VZT, PENB
  - návrh vytápění, chlazení a větrání pro jednotlivé prostory pokojů a hygienických zázemí

 • FN PLZEŇ, LŮŽKOVÁ STANICE A I.INTERNÍ KLINIKY, 5.NP PAVILONU Č.3 
  FN Plzeň (zdravotnické pracoviště Bory), Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň - Bory
  DPS - TOP, CHL, VZT, PENB
  - úprava stávajícího systému větrání chodby, pokojů a denní místnosti v 5.NP
  - návrh vytápění, chlazení pro jednotlivé prostory 5.NP

Vybrané projekční zakázky v roce 2016

 • REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ADMINISTRATIVNĚ STRAVOVACÍHO OBJEKTU NA DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM PRO SENIORY V KŘENOVĚ, okres Svitavy

DUR - VZT - návrh teplovzdušného větrání a chlazení

 • PALATA II - Domov pro zrakově postižené, PENB, PENB

Vybrané projekční zakázky v roce 2015

 • REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO UBYTOVACÍHO OBJEKTU "A" a "C" DOMOVA DŮCHODCŮ, Černožice

DPS + DPS

TOP, CHL, VZT, PENB - návrh vytápění, chlazení a větrání