Vzduchotechnika a klimatizace

V OBORU VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE PROJEKČNĚ ZAJIŠŤUJEME:

  • Návrh nuceného a přirozeného větrání
  • Návrh teplovzdušného vytápění a větrání včetně návaznosti na hlavní profese vytápění, chlazení, elektroinstalace, zdravotechnika nebo požární řešení stavby
  • Při návrhu větracích a klimatizačních zařízení se snažíme o maximální využití tepla (rekuperace) z odpadního vzduchu přivedeného z budovy
  • Při návrhu VZT zařízení se snažíme o co nejoptimálnější využití prostorů určených pro strojovny a pro rozvody vzduchu a topné a chladící vody
  • Námi navržená zařízení budou v souladu s legislativními předpisy platnými pro výstavbu v době zpracování projektů, resp. v době výstavby