Objekty pro vzdělání a výuku

Vybrané projekční zakázky v roce 2018

 • U21 - DOBUDOVÁNÍ FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ V KAMPUSU UJEP - CEMMTECH (Centrum materiálů, mechaniky a technologií), Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem
  DSP, DPS - TOP, CHL, VZT, PENB
  - návrh teplovodního vytápění, přímého chlazení pomocí VRV systémů, teplovzdušného větrání a chlazení
  - návrh větrání pro laboratoře zkoušení automobilových motorů

Vybrané projekční zakázky v roce 2017

 • ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

  Nástavba ZŠ Jeseniova 96/2400, Praha 3

  DSP - VZT
  - návrh podtlakového větrání učeben a heren a hygienického zázemí

Vybrané projekční zakázky v roce 2016


 • UK - FF - Posluchárny, DSP, RTCH+VZT+ZTI
 • UK - SBZ - Karolinum, AD, RTCH+VZT

Vybrané projekční zakázky v roce 2015

 • NOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ, objekt školy, jídelny, divadla, tělocvičny, obec Chýně
  DSP, DPS - TOP, CHL, VZT, ZTI, PENB - návrh vytápění, chlazení, teplovzdušného větrání, zdravotechniky (vnitřní a vnější)