Měření průtoku vzduchu

PŘI MĚŘENÍ PRŮTOKU VZDUCHU ZAJIŠŤUJEME:

  • Měření průtoku vzduchu v stávajích nebo nových vzduchotechnických rozvodů
  • Zaregulování stávajích nebo nových vzduchotechnických rozvodů 
  • Měření kvality vnitřního prostředí v zóně pobytu osob - vnitřní teplota, rychlost proudění vzduchu, vlhkost vzduchu a kvalita vzduchu z hlediska koncentrace CO2
  • Měření vyzářeného tepla budovy zařízení za pomocí termokamery

Součástí všech výše uvedených měření je i protokol o měření, se zhodnocením měření a závěrem.