Elektroinstalace

V OBORU ELEKTROINSTALACE PROJEKČNĚ ZAJIŠŤUJEME:

Vnitřní rozvody silnoproudu

 • Umělé osvětlení
 • Nouzové a bezpečnostní osvětlení
 • Uzemnění
 • Napájení technologických zařízení - silové rozvody. 
 • Hlavní rozvody silnoproudu.
 • Výpočty intenzity osvětlení
 • Hromosvody - výpočet dostatečné vzdálenosti, analýza rizika

Silnoproud - energetika

 • Vnější elektrorozvody vysokého napětí 22 kV kabelového i venkovního vedení
 • Vnější elektrorozvody nízkého napětí 0,4 kV
 • Transformační stanice 22/0,4 kV
 • Uzemnění trafostanic

Náhradní zdroje elektrického napětí

 • Dieselagregáty (DA) stabilní i mobilní, záložní zdroje nepřetržitého napětí (UPS)

Záložní zdroje požárních zařízení

 • Záložní zdroje UPFD pro požární zařízení