Inženýrská činnost ve výstavbě

V OBLASTI INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ POSKYTUJEME:

Zajištění dokladů a projednání  územního rozhodnutí, stavebního povolení (včetně sloučeného a pod.), popř. změny stavby před dokončením, vodoprávní řízení

  • projednání PD, zajištění stanovisek a souhlasů dotčených orgánů státní správy, institucí a dalších účastníků výstavby za účelem schválení PD a vydání povolení stavebním úřadem
  • projednání a získání stanovisek správců infrastruktury
  • návrhy žádostí, projednání a získání ÚR, SP, ZSPD